Nationaal Beheer staat in goed contact met diverse makelaars en collega beheerders om leegstand tegen te gaan. Dit doen wij door onder andere op zoek te gaan naar partijen welke gebruik willen maken van leegstaand vastgoed op basis van tijdelijke huurovereenkomsten. Veelal weten eigenaren niet wat de consequenties zijn van tijdelijke verhuurd, daardoor raakt het vastgoed in verval en dalen de inkomsten. Mede hierom beginnen eigenaren ook niet aan tijdelijke verhuur.

Nationaal Beheer wijst eigenaren op de risico’s van leegstand, verval van vastgoed en dalende inkomsten. Middels een tijdelijke huurder is het vastgoed bewaakt en kan het mits in goede handen een stukje courante waarde terugkrijgen.

De voordelen van leegstandsbeheer kan men samenvatten in

  • Schoon
  • Veilig
  • Heel

Kortgezegd wordt door bewoning en of gebruik van vastgoed het object, schoner, veiliger en heel (geen schade).

De juridische aspecten van het tijdelijke verhuur van vastgoed kunnen zijn complex. Nationaal Beheer kan u wijzen op alle consequenties en ook (goede gevolgen) hiervan.