Portfoliomanagement bepaalt de optimale portefeuille-samenstelling door theoretisch vermogen toe te wijzen (alloceren) aan vooraf bepaalde en afgebakende vastgoedcategorien. Dit wordt veelal gedaan op basis van een verwacht totaal rendement, door risico- en rendementsfactoren in de toekomstige markt te analyseren en te bewaken op strategisch lange termijn niveau om te voldoen aan de vooraf bepaalde fondsdoelen.

Nationaal beheer houdt zich bezig met het construeren van de optimale portfolio strategie om vooraf gestelde doelen/rendementen te behalen. Dit doen wij voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, institutionele beleggers, maar ook middelgrote beleggers.

Onze focus ligt tijdens dit proces op het spreiden van risico, creëren van alternatieve portfolio scenario’s, filteren van de bestaande portfolio, monitoren van de bestaande portfolio, waardering en benchmarking.