Vastgoedconsultancy is een breed begrip. Bij Nationaal Beheer verstaan wij onder vastgoedconsultancy het adviseren van partijen in complexe vastgoedvraagstukken. Deze vraagstukken vliegen wij vanuit diverse invalshoeken aan waaronder:

 • Vastgoedtechisch
 • Waarderings-technisch
 • Fiscaal
 • Gemeentelijk
 • Rendementsoptimalisatie-technisch
 • Vastgoedportefeuillemanagement
   • Fund management
   • Portfolio management
   • Asset management
   • Property management

Mede door de diverse disciplines binnen ons bedrijf kunnen wij complexe vraagstukken integraal aanpakken. Inzake unieke problematieken ligt de kracht van Nationaal Beheer in het bij elkaar brengen van vakspecialisten en deze in een ‘ronde tafel methode’ te laten samenwerken.